Aktiva medlemmar

Gymnastik- och Idrottshögskolan
Högskolan i Gävle
Karolinska Institutet
Kungliga biblioteket
Kungliga tekniska högskolan
Linköping universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
RISE – Research Institutes of Sweden
Sveriges Lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Örebro universitet