Aktiva medlemmar

Gymnastik- och Idrottshögskolan
Gävle högskola
Karolinska Institutet
Kungliga biblioteket
Linköping universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet