Svenska Altmetrinätverket

Svenska Altmetrinätverket bildades i Luleå den 9 oktober 2017. Det är öppet och samlar alla i Sverige som intresserar sig för altmetrifrågor. Det gäller såväl yrkesverksamma inom forskning och utveckling som näringsliv samt privatpersoner. Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt och deltagande i nätverkets möten frivilligt. Nätverket träffas under vår och höst en gång per månad digitalt. Förutom digitala träffar ordnas en fysisk medlemsträff per år. Nätverket bjuder regelbundet in externa föreläsare och gäster från den internationella altmetrisfären. Nätverket möts även digitalt via en chattplattform.